Scroll naar boven

Praktijkvoorbeelden: Almere

Publicatiedatum: maandag 25 mei 2020

In veel regio’s in het land werken organisaties samen om kwetsbare ouderen thuis de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zo ook in Almere. Martine Visser en Willeke Oxener zijn betrokken bij het regionale ouderenzorgnetwerk Zorg in de wijk Almere. Het netwerk is geworteld in de regio en gericht op samenwerking. Een interview.

Samwerking in Almere
Willeke is directeur wijkverpleging bij Zorggroep Almere: “Zorg in de wijk is een initiatief van zorgverzekeraar Zilveren Kruis op verzoek van de Flevolandse Patiëntenfederatie. Samen met de gemeente Almere hebben we vier jaar geleden het aantal gecontracteerde thuiszorgorganisaties binnen Almere van ruim zeventig teruggebracht naar vier. Dat komt de kwaliteit en de samenwerking ten goede. Aan Zorg in de wijk nemen de vier thuiszorgorganisaties, huisartsen, het Flevoziekenhuis Almere, de Flevolandse Patiëntenfederatie, de gemeente Almere en Zilveren Kruis deel. We werken samen en vullen elkaar aan. We willen de zorg verlenen die de cliënt wenst, zodat hij of zij prettig zelfstandig thuis kan blijven wonen.”

Vijf doelen om ouderenzorg te verbeteren
Martine is onder andere voorzitter van de Flevolandse Patiëntenfederatie en vanuit die rol betrokken bij het netwerk: “We hebben samen vijf doelen opgesteld. We willen kwetsbare ouderen in beeld hebben, zodat we actie kunnen ondernemen als het nodig is. We willen een meer uniforme behandeling als het gaat om wondzorg, zodat minder complicaties optreden. We willen meer gebruikmaken van e-health en digitale innovaties in de zorg. En we willen de onderlinge communicatie verbeteren en de administratieve lasten verminderen. Als een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld ziet dat een cliënt huishoudelijke hulp nodig heeft, moet ze dit kunnen aanvragen zonder een keukentafelgesprek te hoeven voeren. Zij kent de cliënt immers al en kan snel hulp realiseren.”

Met elkaar nadenken over de toekomst
“Het vertrouwen in elkaar is toegenomen, we snappen elkaars dilemma’s beter en we respecteren elkaar. Daardoor kunnen we steeds beter samenwerken en elkaar versterken. En dat zorgt er weer voor dat we betere zorg kunnen verlenen”, aldus Willeke. “De komende jaren hebben we elkaar hard nodig. Het aantal ouderen neemt toe, ze blijven langer thuis wonen en het aantal zorgprofessionals neemt af. We moeten de ruimte vinden om met elkaar te reflecteren en na te denken over de toekomst. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar zorg, maar ook naar wonen en welzijn.”

Gebruik elkaars kracht
Martine besluit: “Financiering is soms van invloed op hoe je de zaken wilt organiseren. Probeer de drie financieringsstromen Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg bij elkaar te brengen, zodat zorgprofessionals zo min mogelijk barrières in hun werk ondervinden. Ga verder altijd uit van de behoeften van de cliënt, gebruik elkaars kracht en geef aan waar je blij van zou worden als het morgen gerealiseerd is. Met deze insteek haal je zeker weten veel uit het netwerk. Dus ga om tafel en ontmoet elkaar.”

Samenhang in de zorg
Zorggroep Almere biedt geïntegreerde zorg vanuit de gezondheidscentra in de wijk en de woonzorgcentra. De Flevolandse Patiëntenfederatie wil meer samenhang in de zorg op lokaal en regionaal niveau realiseren. Het doel is een grotere kwaliteit van leven realiseren voor alle inwoners van de provincie en vooral voor de meest kwetsbaren.

Terug naar nieuwsoverzicht