Scroll naar boven

Wie zijn de gezichten achter het netwerkbureau?

Publicatiedatum: donderdag 12 maart 2020

Als je door de website van het netwerbureau Langer Thuis scrolt zie je een foto van de drie gezichten achter het netwerbureau. Maar wie zijn Els Bremer, Marian Kesler en Denise Seelen eigenlijk? En wat zijn volgens hen de belangrijkste eigenschappen om een succesvol netwerk te kunnen zijn?

“Domeinoverstijgend samenwerken in netwerken is mensenwerk. Daarmee is één van de belangrijkste elementen van succesvolle netwerksamenwerking gegeven. Er is geen blauwdruk, maar samenwerken in een regio vraagt om maatwerk. Steeds zoekend naar een balans tussen de inzet en opbrengst voor de afzonderlijke partijen en de inzet en opbrengst voor het gezamenlijke doel. Een onafhankelijke netwerkregisseur die boven de partijen staat, kan zeer behulpzaam zijn in dit proces”, vertelt Marian Kesler, werkzaam als strategisch adviseur bij Raedelijn en vanuit die rol een van de drijvende krachten achter het netwerkbureau.

Ervaring

Voor zowel Marian, als voor collega’s Els en Denise geldt dat ze veel ervaring hebben met netwerksamenwerking. Vanuit hun adviesrol bij Raedelijn, maar ook in vorige banen. Marian als manager van innovatieve trajecten in de gezondheidszorg, Denise vanuit een adviserende en beleidsmatige rol bij verschillende zorgpartijen en Els als coördinator van Netwerk100: een netwerk van partijen uit zorg, welzijn, wetenschap en onderwijs in de regio Nijmegen. Dankzij deze ervaring op verschillende fronten kunnen Els, Denise en Marian gedegen advies op maat geven en meedenken bij netwerkvragen uit het land. Samen begeleiden ze de leerbijeenkomsten en masterclasses die het netwerkbureau organiseert.

Succesfactoren

Volgens Denise is een klik tussen bestuurders die verantwoordelijkheid nemen essentieel voor een succesvol netwerk. Maar ook slagkracht: “Door middel van projecten tot concrete verbeteringen of veranderingen (in het primaire proces) komen en deze delen, heldere afspraken maken over netwerkregie en governance en het betrekken van inwoners of specifieke doelgroepen op alle niveaus: bestuurlijk en in projecten”, aldus Denise. Els vult daar op aan: “En het besef dat ieders perspectief waardevol is. Die van ouderen, wijkbewoners, professionals, welzijn, zorg, gemeente en verzekeraar. In de samenwerking werk je samen aan dit besef en aan het onderlinge vertrouwen. Duidelijke ambities, belangen, rollen en ervaringen met elkaar delen zijn hiervoor een voorwaarde.”

Over het netwerkbureau

In opdracht van VWS richtte Raedelijn samen met  het landelijk ROS-netwerk het netwerkbureau Langer Thuis op. Trekkers van netwerken met vragen over regionale samenwerking gericht op ouderen kunnen bij het netwerkbureau terecht.

Terug naar nieuwsoverzicht