Scroll naar boven

Internationaal onderzoek naar de rol van waarden in netwerken

Publicatiedatum: maandag 17 januari 2022

Nick Zonneveld is senior onderzoeker bij Vilans en werkt momenteel aan een internationaal promotieonderzoek naar het belang van verbinden op waarden in netwerken. Hieronder lees je de eerste resultaten uit het onderzoek. 


Verschil bestuurders en professionals 

In 42 landen zijn verschillende soorten actoren in zorgnetwerken gevraagd welke waarden zij vanuit hun rol in het zorgnetwerk het belangrijkste vonden als ze drie van de achttien waarden (waarvan ze weten dat ze een rol spelen in zorgnetwerken) moesten kiezen. De verschillende actoren, zoals bestuurders, professionals en managers, bleken significant andere waarden voorop te hebben staan. 

Wat ook interessant is: ze hebben het de actoren twee keer gevraagd. De eerste keer vroegen ze om een cijfer van 1-9 te geven hoe belangrijk ze de waarden vinden. De tweede keer dwongen ze de actoren een keuze te maken. Bij de eerste vraag vond iedereen alle waarden belangrijk en scoorden alle waarden heel hoog. Maar als ze gedwongen werden te kiezen, dan zag je dat er significante verschillen ontstonden tussen de verschillende actorgroepen.

De top drie waarden is anders bij bestuurders dan bij professionals, managers en beleidsmakers. De waarden van bestuurders hebben te maken met effectiviteit en efficiëntie. Terwijl professionals meer zaten op het samenwerkingsaspect, samen dingen doen en samen meerwaarde leveren. 

Nick: “Als er echt gekozen moet worden zie je toch verschillen ontstaan. En dat zie je ook terug in het gedrag van mensen. Vanuit het onderzoek zeggen we: je moet het bespreekbaar maken. En als je het van elkaar weet, helpt dat al.” 


Vervolg promotieonderzoek

Als vervolg, en als laatste studie van het promotieonderzoek, lopen ze voor een langere tijd mee in netwerken. Ze kijken hoe het gaat als verschillende partners met verschillende waarden bij elkaar aan tafel zitten. In hoeverre speelt het een rol dat ze allemaal anders zijn en andere waarden hebben? In hoeverre lukt het ze dan toch om dit op een bepaalde manier te integreren? En lukt dit door het van elkaar te weten of moet er nog een extra stap worden gezet?

De laatste vraag, waar ze nu middenin zitten en Nick heel interessant vindt, is: wat is de rol van leiderschap? Hoe kan bijvoorbeeld een coördinator als een soort integratiemechanisme een rol spelen. Nick geeft aan: “Leiderschap zit overal, in ieder mens. Er gebeurt ook veel in bestuurskamers waar een heleboel waarden en belangen achter zitten. En dat heeft ook z’n weerslag op de praktijk.”

Het is volgens Nick niet vreemd dat bestuurders anders in de wedstrijd zitten dan professionals, maar deze studie geeft wel meer inzicht in waar het in zit. En dat dit niet alleen in Nederland speelt maar het een internationaal probleem is.

Nick: “We hopen met het onderzoek een bijdrage te leveren aan dat het op de agenda komt te staan en er niet makkelijk aan voorbij gegaan wordt of vergeten wordt.”


Meer weten?

Wil je meer lezen over de rol van waarden in netwerken? Bekijk dat onderstaande websites.

·       Waardenkaart: verbeter de samenwerking | Vilans

·       Welke waarden een rol spelen bij integrale zorg | Vilans

·       ‘Alles wat je doet is netwerkzorg' | Vilans

Terug naar nieuwsoverzicht